top of page
mamma och barn

 Bli företagssponsor 

Gör skillnad med ditt företag

Ditt företag har chansen att göra en positiv skillnad genom att sponsra Kvinnofridsgalan, som stödjer FN:s Agenda 2030 och arbetar för hållbar utveckling och jämställdhet.

 

Genom samarbete kan vi gemensamt bidra till en bättre framtid. Kvinnofridsgalan fokuserar på att främja fem av de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Bli digital sponsor!

Välj mellan : Bas, Mellan, Stor 

Mejla till:  kontakt@kvinnofridsgalan.se

Uppge : Namn och Organisations nr,

Kontaktperson och E-mail adress.

Bas

3000 kr

Diplom

Digitalt märke

Mellan

6000 kr

Diplom

Digitalt märke

Banner till hemsidan

Skylt att skriva ut

Stor

9000 kr

Diplom

Digitalt märke

Banner till hemsidan

Skylt att skriva ut

Mejlsignatur

Synlighet på kvinnofridsgalans hemsida

Som Företagssponsor

Bidrar till Jämställdhet 

Genom att aktivt stödja arbetet för kvinnofrid visar ditt företag socialt ansvarstagande för en jämställd framtid.

 

Gör positiv skillnad

Genom att bidra till Kvinnofridsgalan stöttar du kvinnojourer, kvinnoorganisationer och andra civilsamhällesorganisationer som arbetar med stödverksamhet och dagligen stöttar och hjälper utsatta.

 

Upptäck utsatthet

Var fjärde kvinna och var åttonde man är utsatt i Sverige för våld i en nära relation. Möjligheten att upptäcka och hjälpa dina medarbetare om de far illa ökar när utsatthet synliggörs.  Ni blir även en attraktivare arbetsplats genom att aktivt arbeta för jämställdhet. 

Skapa hopp

Tillsammans skapar vi hopp för kvinnor och barn som kämpar mot våld och överlevnad. Varje bidrag är ett steg närmare en säkrare och mer stöttande miljö för dem som behöver det mest.

 

Förändra liv

Tillsammans gör vi verklig skillnad. Genom ditt stöd kan vi hjälpa fler kvinnor att ta tillbaka sina liv. Sveriges kvinnojourer hjälper årligen tusentals människor att överleva och hitta ett liv efter våldet. Genom att uppmärksamma kvinnofrid blir du en del av denna positiva rörelse

 

Bidra till Agenda 2030

FN:s Agenda 2030, är en viktig handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet och inkluderar 17 globala mål. Dessa mål strävar efter att adressera olika aspekter av hållbarhet, inklusive jämställdhet, jämlik hälsa och minskning av mäns våld mot kvinnor som är ett av vår tids största samhällsproblem.

Regeringar runt om i världen, inklusive Sveriges regering, har åtagit sig att uppfylla de globala målen. För att uppnå detta krävs en bred insats från civilsamhället, näringslivet, myndigheter och utbildningssektorn. Ditt företag kan tillsammans med Kvinnofridsgalan bidrar till att främja fem av dessa globala mål.

 

 

 

Mål 1: Ingen fattigdom

Genom att ge stöd till förmånstagande kvinnojourer som arbetar med att hjälpa utsatta kvinnor att ta sig ur ekonomiskt utanförskap, bidrar Kvinnofridsgalan till att minska ekonomisk utsatthet och därmed arbeta för att utrota fattigdom.

 

Mål 3: God hälsa och välbefinnande: Genom att skapa medvetenhet om våldets konsekvenser och genom att stötta förmånstagande kvinnojourer som erbjuder stöd och resurser till utsatta,  främjar Kvinnofridsgalan god hälsa och välbefinnande för kvinnor och barn som har drabbats av våld.

 

Mål 5: Jämställdhet mellan könen: Genom att bekämpa mäns våld mot kvinnor och sexuellt våld arbetar Kvinnofridsgalan aktivt för att främja jämställdhet mellan könen och skapa en värld där kvinnor och män har lika rättigheter och möjligheter.

 

Mål 10: Minskad ojämlikhet: Kvinnofridsgalans arbete syftar till att minska ojämlikhet genom att lyfta Istanbulkonventionen och adresserar behovet av stöd för att minska mäns våld mot kvinnor och flickor.

 

 

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling: Genom att arbeta för att bekämpa våld och skapa en tryggare och mer inkluderande miljö bidrar Kvinnofridsgalan till att främja fred och hållbar utveckling.

Det finns olika sätt att engagera sig, därför erbjuder vi olika sponsorspaket.

Är ditt företag intresserad av samarbete, kontakta oss här

Fest med tomtebloss

 Gör skillnad 

bottom of page