top of page

 Om Kvinnofridsgalan 

Varför Kvinnofridsgalan?

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är vår tids största samhällsproblem. Förutom det enorma personliga lidande som drabbar kvinnorna och barnen, påverkar utsattheten även ekonomin. Sveriges skattebetalare betalar årligen 39,7 miljarder kronor enligt EIGE:s beräkning. Mäns våld mot kvinnor drabbar var fjärde kvinna, och var tionde barn växer upp i våld ( 2024/04/27/ SvD). Dessutom är mörkertalet väldigt stort, många brott anmäls aldrig.


Kvinnoorganisationer utgör en kritisk länk i att stödja, skydda och hjälpa utsatta kvinnor, barn och även män samt HBTQIA-personer. Dessa organisationer fungerar som oumbärliga stöttepelare för dem i störst behov. Trots deras viktiga samhällsfunktion brottas de med betydande ekonomiska utmaningar. Med endast ett fåtal anställda och knappa resurser gör de otroliga insatser genom att erbjuda krisstöd, långsiktigt stöd och kompletterar därmed polis och socialtjänst. Detta värdefulla arbete förtjänar uppmärksamhet och stöd.

Idén om Kvinnofridsgalan föddes när galans

grundare Susanna Udvardi  2015 började sitt

arbete på Freezonen, en kvinno-, tjej- och

brottsofferjour i Skåne.

 

Hon frågade sig själv hur organisationer som

arbetade med att rädda liv samtidigt behövde

kämpa för sin egen överlevnad. Nu, nio år senare,

är situationen oförändrad, och det är inte bara

Freezonen som kämpar. Kvinnoorganisationer i

hela Sverige står inför samma problem.

Agenda 2030.

FN:s Agenda 2030, är en viktig handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet och inkluderar 17 globala mål. Dessa mål strävar efter att adressera olika aspekter av hållbarhet, inklusive jämställdhet och minskning av våld mot kvinnor.

Regeringar runt om i världen likt Sverige har åtagit sig att uppfylla de globala målen. För att göra detta behövs en bred insats av både civilsamhället, näringslivet, myndigheter och utbildningssektorn. Kvinnofridsgalan, genom sitt arbete bidrar till att främja fem av de sjutton målen,  läs mer här.

IMG_E0F78C18B268-1.jpeg

Fotograf Peter Carlsson

Expertgruppen

Negin profilbild.jpg

Negin Amirekhtiar

Jurist, tidigare utvecklingsledare Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

Bild.JPG

Julia Bielik

Lälkare  & MSc Global Helath candidate.

Bild 2024-06-08 kl. 21.52.jpg

Sara Skoog Waller

Fil.dr i psykologi & universitetslektor och forskare i mäns våld mot kvinnor med fokus eftervåld .

Image.jpeg

Rebecca Lagh

Advokat &  expert i statlig utredning om barnfridsbrott och deltog  i referensgrupper kring hedersrelaterad brottslighet.

_DSC0386.jpg

Susanna Udvardi

Grundare Kvinnofridsgalan

& KBT-terapeut, sakkunnig

mäns våld mot kvinnor. Deltog i referensgrupp, statlig utredning tystnadskultur. 

bottom of page