top of page
Orchestra Audience

 Bli Förmånstagare 

Nominera årets kvinnofridshjältar 

Den 20 augusti 2024 öppnas ansökan till förmånstagare samt nomineringen till kvinnofridshjältar.

Nominera till årets Kvinnofridshjältar

Nominering och ansökningsperiod 20 augusti - 20 september 2024.

Det är dags att hylla våra kvinnofridshjältar!

Nomineringar görs av kvinnojourer, kvinnoorganisationer och andra civilsamhällesorganisationer som arbetar med stödverksamhet och dagligen stöttar och hjälper utsatta. Gör er redo att bli inspirerade när vi offentliggör nomineringsinformationen den 20 augusti.

Bli förmånstagande organisation

Kvinnojourer och kvinnoorganisationer som arbetar demokratiskt, religiöst- och partipolitiskt obundna samt har varit verksamma 5 år och eller längre, arbetar operativt med stödverksamhet kan bli förmånstagare till Kvinnofridsgalan. Kvinnofridsgalans Expertgrupp kommer att välja ut de nominerade förmånstagarna.

Organisationen skickar in en formell ansökan, undertecknad av ordförande/motsvarande firmatecknare, där det tydligt framgår att organisationen uppfyller de sju kriterier för att bli förmånstagare. Kvinnofridsgalans expertgrupp och Kvinnokraftbyrån Sverige AB bereder ansökan och beslutar om förmånstagande organisationer för 2024. Ansökningsperiod 20 augusti - 20 september 2024.

För att ansöka om att bli förmånstagare till Kvinnofridsgalan måste organisationen uppfylla följande sju kriterier:

  1. Kvinnojourer, brottsofferjourer och kvinnoorganisationer som bedriver stödverksamhet och har varit aktiva i fem år eller mer skickar in en formell ansökan, som ska vara undertecknad av ordförande eller motsvarande firmatecknare.

  2. Inkludera ett utdrag ur styrelseprotokollet som visar att styrelsen har beslutat att ansöka om att bli förmånstagare i Kvinnofridsgalan, samt bifoga konstituerande protokoll.

  3. Tillhandahålla godkända signerade årsredovisning.

  4. Skicka in senaste verksamhetsberättelsen.

  5. Skicka in intyg på att organisationer inte har skulder.

  6. Skicka in antal medlemmar och könsfördelningen.

  7. Skicka in stadgarna för organisationen.

Mellan 20 augusti - 20 september kan ni ansökan till förmånstagande organisation.

Namn på förmånstagande organisationerna kommer att presenteras på Kvinnofridsgalan den 25 november 2024 i samband med prisutdelningen till kvinnofridshjältarna.

bottom of page